Dotace z EU


V rámci povinné publicity dáváme ve známost, že jsme na našich společnostech získali následující dotace z EU :