Projekt s názvem: FVE Košťálov 330 , AD MACH s.r.o.
Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001019
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Cílem projektu je snížit spotřebu elektrické energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje, čímž dojde ke snížení dopadu podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě el. energie.
V rámci projektu je uvažována FVE o výkonu 12,80kWp včetně akumulace energie v podobě bateriového úložiště o kapacitě 14,2kWh.